Vernisáž výstavy Plenér 2009 Bratkovica (22.2.2010)

Plenér 2009 Bratkovica aneb poznávajme krásy Slovenska se konal v červenci loňského roku jako společná výtvarná dílna  ZUŠ Senica a Gymnázia Velké Pavlovice.

Po premiéře v Senici se konala vernisáž děl, která vznikla v Bratkovici, 22. února 2010 ve výstavním sále velkopavlovické radnice. Vedle hlavních aktérů - mladých výtvarníků ze Senice a Velkých Pavlovic a jejich pedagogických vedoucích Ing. Marie Šmídové a Štefana Ortha byl slavnostnímu zahájení přítomen poradce primátora Senice Peter Horváth, Ing. Miroslav Pláteník a zástupkyně ředitele ZUŠ Senica Mgr. Mirka Gáfriková. Za Velké Pavlovice starosta města Ing. Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zdeněk Karber, ředitel gymnázia PeadDr. Vlastimil Kropáč a ředitel ZŠ RNDr. Ludvík Hanák.

Ve vystoupeních studentů i pedagogů zazněly vzpomínky na vydařenou akci v inspirativním prostředí slovenských hor i plány do budoucna, na které se podařilo získat prostředky z EU.

Starosta Ing. Pavel Procházka připomněl stále se rozvíjející přátelství obou měst a využil příležitosti a poděkoval přítomnému velkopavlovickému rodákovi Ing. Miroslavu Pláteníkovi, který již jako Seničan byl iniciátorem navázání vztahů  Senice a Velkých Pavlovic. Zdůraznil i to, že dnešní mladí lidé mají obrovské možnosti a příležitosti k cestování, poznávaní a navazování vztahů a přátelství, které byly mnoha generacím v minulém režimu upřeny. Pekařství Jitky Pláteníkové patří poděkování za chutné a bohaté občerstvení, které na vernisáž darovala.

Ing. Zdeněk Karber

Vernisáž výstavy výtvarné dílny - Bratkovica 2009 // Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber


zpět do novinek