Velkopavlovičtí studenti poznávali město Senica (1.12.2009)

V úterý dne 1. prosince 2009 navštívili studenti 3.A a septimy Gymnázia Velké Pavlovice slovenské město Senica. Z učitelů se tohoto setkání zúčastnili Mgr. M.Rilák (zástupce ředitele školy), Mgr. A.Riláková, Mgr. P.Horáček a Ing. O.Tesař.

Po přívítání na městském úřadě panem primátorem následovala bezprostřední setkání studentů Gymnázia V. Pavlovice a Gymnázia Senica. Návštěva byla zakončena sportovním utkáním studentů obou škol.

Mgr. Michal Rilák

Senica hostila velkopavlovické studenty, přijeli za poznáním i sportem // Foto © 2009 Archiv Gymnázia Senicazpět do novinek