Večerními vinicemi pod Slunečnou se neslo MODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍ (22.5.2010)

Předposlední májový víkend roku 2010 byl nejen ve Velkých Pavlovicích, ale také na celém území Modrých Hor zasvěcen vínu, folklóru, kultuře a pohodovému rekreačnímu sportu. Proběhla zde dvoudenní nominační výstava vín Forum Moravium 2010, cykloturistické Májové putování po Modrých Horách a na závěr historicky zcela poprvé setkání mužáckých pěveckých sborů pod rozhlednou Slunečná s názvem MODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍ.

K příležitosti ukončení oficiálně prvního ročníku Májového putování po Modrých Horách se v turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná sešly mužácké pěvecké sbory všech pěti obcí, jež jsou členy Dobrovolného svazku obcí Modré Hory, aby si společně, ale i každý zvlášť, zazpívaly.

Ti co nezaváhali a zúčastnili se této unikání přehlídky měli jedinečnou možnost si nejen poslechnout tradiční i netradiční repertoáry a specifika jednotlivých mužáckých souborů, ale také porovnávat a udělat si jasno, kteří mužáci jsou jejich srdci a hudebnímu oušku nejbližší.

Celý podvečer podmalovaný nádherným barevným západem slunce byl velmi emotivní záležitostí. Písně a hluboké mužské hlasy zněly všudypřítomnými okolními vinicemi a meruňkovými sady a navozovaly příjemnou náladu stejně přirozeně, jako pomaloučku se snášející temně modrá tma vlahé májové noci.  

Nikdo nespěchal domů, jeden soubor střídal druhý, studnice písní se zdála nevyčerpatelnou, zazněly i tóny houslí či cimbálu v podání cimbálové muziky Primáš. V samotném závěru večera proběhlo také dlouho očekávané losování razítkovacích průkazů z Májového putování o pěkné, především vinné, ceny.

Večerem provázela paní Marcela Vandrová, oblíbená moderátorka Českého rozhlasu Brno, která hned v úvodu přivítala všechny mužácké pěvecké sbory – Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic, Mužáků z Němčiček, Mužáků z Kobylí a Mužáků z Vrbice a  také starosty obcí Modré Hory – za Velké Pavlovice Ing. Pavla Procházku, za Bořetice Václava Surmana, za Kobylí Ing. Dagmar Kovaříkovou a za Vrbici Vlastimila Bařinu.

Historicky první MODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍ pod rozhlednou Slunečná se vydařilo, veřejností bylo velmi pozitivně přijato a mnozí vyslovili přání, aby se obdobné akce staly pravidelnými.


Proto doufáme, že se nejméně za rok na MODROHORSKÉM ZPÍVÁNÍ opět setkáme!

Karolína Bártová

Setkání MODROHORSKÝCH MUŽÁKŮ pod rozhlednou Slunečná // Foto © 2010 Radomír Zapletalzpět do novinek