Studenti Gymnázia Velké Pavlovice se podílí na dalším mikroprojektu (30.9.2011)

Na tradiční vzájemné spolupráci měst Velké Pavlovice a Senica je založený další mikroprojekt přeshraniční spolupráce, který se právě v těchto dnech začíná realizovat. Gymnázium ve Velkých Pavlovicích v něm vystupuje jako partnerská škola, čímž pokračuje v další spolupráci se studenty gymnázia v Senici.

Cílem tohoto projektu je analyzovat a vyhodnotit stav kvality životního prostředí v našich regionech a monitorovat jeho vývoj. Vzhledem k odlišnému charakteru obou měst budou získané výsledky použity k přijetí preventivních opatření k ochraně životního prostředí.

Nejen, že studenti školy získají pro práci ve skupinách odpovídající přístroje a zařízení pro analýzu znečištěné půdy, vody a vzduchu, ale zpestří se jim výuka a jejich praktické dovednosti.

Projekt povede rovněž k zintenzivnění vzájemné spolupráce obou škol a k rozvoji vědomí studentů o ekologii. S výsledky práce studentů, které mohou být velmi zajímavé, bude veřejnost seznámena nejen na prezentaci, ale i na webových stránkách naší školy.

dr.Kropáč Vlastimil, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

 

Studenti nižšího stupně velkopavlovického gymnázia
pracují na novém mikroprojektu

 

Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice


zpět do novinek