STŘETNUTÍ S UMĚNÍM - fotografie, malba, kresba, grafika (6.10.2011)

AMATÉRŠTÍ VÝTVARNÍCI a FOTOGRAFOVÉ Z VELKÝCH PAVLOVIC - Přemek Horáček, Petr Horáček, Marie Šmídová, Renata Bláhová, Milán Pecka, Jana Vondrová, Zdeněk Karber, František Kobsa, Melinda Hiclová, jejichž tvorba poukazuje na zajímavé kouzlo jihomoravské krajiny, tvarů, pohybů, ale i zachycení reflexí nezapomenutelných okamžiků, úspěšně vystavovali svá díla v uplynulém měsíci v partnerském městě Senica.

Výstava vznikla zásluhou paní Marie Šmídové a pana Štefana Ortha, kteří stojí na stranách partnerských měst a podporují regionální výtvarné umění. Výstava představila devět velkopavlovických malířů a fotografů. Jejich tvorba poukazuje na zajímavé kouzlo jihomoravské krajiny, tvarů, pohybů, ale i zachycení reflexí nezapomenutelných okamžiků.

V současné době nabízí autoři tuto širokou přehlídku děl různých autorských přístupů, realisticky i abstraktně pojatých, k zážitkům a potěšení občanům i návštěvníkům Velkých Pavlovic. Výstava je otevřena do konce měsíce října ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích, denně dle pracovní doby městského úřadu.

 

Díky všem, kteří svá díla vystavují,
díky všem, kteří se podíleli na realizaci obou výstav,
 díky Vám všem, kteří se přijdete potěšit se vším krásným kolem nás…

 

Dagmar Švástová

 

Schránka02.jpg


zpět do novinek