Školáci na branném dnu pod Slunečnou (26.5.2011)

Koncem měsíce května uspořádala Základní škola ve Velkých Pavlovicích "Branný den" pro žády I. stupně ZŠ. Cílem tohoto cvičení bylo využití vědomostí a praktických dovedností v praxi a také rozvíjení samostatnosti a logického myšlení dětí. Celý den probíhal jako „Cesta za pokladem“.

Na osmi stanovištích plnily děti zajímavé úkoly; přechod lávky, pod kterou plují žraloci, krmení žraloků – hod míčkem, ošetření námořníka po kousnutí žralokem, úklid mořského břehu po nájezdu pirátů – environmentální výchova, luštily tajenky a šifry, které obsahovaly znalosti z vlastivědy a přírodovědy až po vytoužený nález ztraceného pokladu. Celý den končil putováním do krásného Turistického areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná, kde si mohly děti svůj poklad vychutnat.

Cvičení si žáci užili, zopakovali si spoustu znalostí, aniž by museli sedět ve třídě a přitom si ještě zasportovali a také se pobavili. Den se vydařil také zásluhou pěkného počasí. Už dnes se všichni těšíme na příští rok.

Branný den pod rozhlednou Slunečná // Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice


zpět do novinek