Šesťáci se seznámili, hrami a soutěžemi pod Slunečnou (26.9.2014)

Na Základní škole Velké Pavlovice proběhl adaptační den, který byl určen pro žáky 6. ročníku. Původním záměrem bylo tak jako každý rok uskutečnit třídenní adaptační pobyt v reakreačním zařízení Drak u Křižanova. Tento však nebylo možné zrealizovat z důvodu velké nemocnosti žáků. Nakonec se uskutečnil pouze jednodenní seznamovací program složený ze dvou částí.

První z nich proběhla ve třídě na základní škole a skládala se ze spousty her a soutěží. Druhá potom proběhla formou dvouhodinové vycházky na rozhlednu Slunečná. Novopečení šesťáci po cestě plnili řadu úkolů zaměřených na postřeh, rychlou reakci a práci ve skupině – v právě se utvářejícím novém školním kolektivu.

Nejvíce děti zaujaly hry na molekuly a pak také na krávy a chlívy. Ani starou dobou hrou na schovávanou, kterou znají všichni už od školky, nikdo nepohrdl.

Po zdárném návratu do školy proběhlo zhodnocení celého dne jak ze strany žáků, tak i hlavních organizátorek dne, p. uč. třídní Mgr. Jaroslavy Janů a tvůrkyně programu Ing. Lenky Bukovské.

Ing. Lenka Bukovská, www.zs.velke-pavlovice.cz


 

Třída letošních šesťáků na „seznamovací“ akci, neboli „adapťáku“

 

Foto © 2014 Archiv ZŠ Velké Pavlovice


zpět do novinek