Senioři přivítali své přátele ze slovenské Senice (26.3.2014)

Ve středu 26. března 2014 se uskutečnilo přátelské posezení členů Klubu důchodců Velké Pavlovice a pozvaných přátel z Jednoty důchodců ze Senice. Po příjezdu do Velkých Pavlovic navštívili naši přátelé ze Senice rozhlednu Slunečná, prošli se mezi vinicemi kolem Penzionu André a podívali se i na sklepní uličku Starohorka.

V sále sokolovny předseda Klubu důchodců Velké Pavlovice pan Josef Hicl a starosta Města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka přivítali přátele ze Senice, zástupce spřátelených místních organizací z Dolních Dunajovic a z Lednice – Bulhar a členy místního klubu důchodců.

Pan Josef Hicl a Ing. Pavel Procházka předali kytičku a popřáli členům klubu důchodců k jejich významnému životnímu jubileu. Poděkování patřilo i paní Emílii Zajícové za  mnohaletou činnost ve funkci předsedkyně a její přínos pro seniory.

Příjemnou atmosféru doplnily tanečky ve stylu country děti z místní mateřské školky a jejich vystoupení bylo odměněno jednak potleskem, ale i malými dárky. Po dobrém jídle panovala v sále veselá nálada a přátelé ze Senice se večer rozloučili zpěvem a pozváním do jejich města.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tohoto odpoledne podíleli,
jednak členům výboru, neúnavným „desítkářkám“, ale i dalším členům tohoto spolku.

Oldřich Otáhal

Návštěva seniorů ze slovenské Senice ve Velkých Pavlovicích // Foto © 2014 Oldřich Otáhal


zpět do novinek