Seničtí studenti poznávali region okolo Velkých Pavlovic (27.5.2011)

Dne 27. května 2011 se v rámci projektu přeshraniční spolupráce Gymnázia ve Velkých Pavlovicích a Gymnázia Ladislava Novomeského Senica uskutečnila poznávací exkurze do oblasti břeclavského regionu. Jednalo se o bližší seznámení s historickými památkami a významnými osobnostmi.

Exkurze se zúčastnilo 35 studentů z Gymnázia Ladislava Novomeského ze Senice a 5 studentů z Gymnázia Velké Pavlovice. První zastávkou byla návštěva kostelíka v Kurdějově a s ním spojená prohlídka katakomb. Průvodci seznámili studenty s minulostí města, kostelíka a již zmíněných katakomb. Po skončení prohlídky se účastníci vydali do Divák. Zde zavítali do rodného domu bratří Mrštíků. Průvodce podal základní informace o životě spisovatelů a poté následovala prohlídka domu. Dům je velmi dobře udržovaný. Zůstala zachovaná ložnice a spisovatelská místnost.

Kolem poledních hodin studenti společně s pedagogy dorazili do Mutěnic. Zde je již čekal pořádný oběd. Jakmile všichni zaplnili své poloprázdné žaludky, vydali se již na poslední zastávku do Mikulčic. Zde jsou umístěny archeologické expozice slovanského hradiště. V první části se nachází ukázky z archeologických nálezů ze zdejší lokality, včetně dvou desetimetrových dubových člunů. V expozičních vitrínách byly obsaženy zajímavé vykopávky (šperky, zbraně, předměty denní potřeby …). V dalším pavilonu seznámila průvodkyně studenty se základními informacemi o expozici a posléze promítla prezentaci o Velké Moravě.

Po skončení celodenního putovaní autobus zamířil do Velkých Pavlovic, kde vysadil velkopavlovské studenty a následně se vydal na zpáteční cestu na Slovensko. Exkurze byla velmi zajímavá, doufejme, že se svými slovenskými kolegy budeme potkávat častěji.

Petra Buchničková, 2. A - Gymnázium Velké Pavlovice

Seniční studenti poznávají region Břeclavsko // Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 zpět do novinek