SENIČTÍ otevřeli rozhlednu společně s velkopavlovickými (8.5.2009)

Srdečné pozvání k slavnostnímu otevření rozhledny Slunečná přijali k naší velké radosti také naši přátelé ze slovenského družebního města Senica. Ti dorazili do Velkých Pavlovic v bohatém počtu téměř 60 účastníků zájezdu. Kromě standardní výpravy, jež se později vydala za poznáním krás a především vinných chutí městečka, přijela i dechová kapela Seničanka.

Senické oficiálně přivítal na radnici města starosta Ing. Pavel Procházka, který je zde mimo jiné seznámil s bohatým kulturním programem a nabídl možnosti celodenního vyžití. Po přípitku si výprava za doprovodu pracovníků Města Velké Pavlovice prohlédla přímo v prostorech radnice prezentaci o rozvoji města a Výstavu fotografií z jihu Moravy. Poté se odebrali na prohlídku barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a dále na ochutnávku vína do farního sklepa.

S nadšením přijali malé oživení programu, jež spočívalo v prohlídce vinného sklípku bratří Zborovských. Odtud si odnesli několik lahvinek vína, jako příjemnou a především chutnou vzpomínku na jižní Moravu. V rámci předem stanoveného harmonogramu zavítali do sokolovny na Přehlídku vín pořádanou Českým zahrádkářským svazem a také se podívali na taneční plac za sokolovnu, kde si neskrývaným nadšením a obdivem prohlédli na vlastní oči a zblízka velkopavlovické kroje. Večer strávila celá výprava v novém turistickém areálu Nad Zahradami, kde společně s námi otevřela a přivítala rozhlednu Slunečná.

Celý den se Senickými přáteli byl velmi příjemný a určitě nebyl poslední. Vzájemné setkání se protentokrát uskutečnilo v rámci programu Rozhlédni se a poznávej, projektu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 s dotací Evropské unie. Díky tomuto projektu se bude nadále pokračovat v organizaci několika dalších vzájemných přeshraničních setkání. Prvním z nich bude účast velkopavlovických na 56. slovenském zrazu turistov KST na Kunovské přehradě nedaleko Senice, poté se mohou na návštěvy a setkání těšit studenti a důchodci.

Karolína Bártová

Otevření rozhledny Slunečná 8. 5. 2009 (1) // Foto © 2009 Ing. Zdeněk Karber

Otevření rozhledny Slunečná 8. 5. 2009 (2) // Foto © 2009 Karolína Bártová

Otevření rozhledny Slunečná 8. 5. 2009 (3) // Foto © 2009 Štefan Orth


zpět do novinek