Seminář "Produkty a služby v CR v okrese Senica" (29.4.2011)

Dům kultury v Senici se stal v pátek, dne 29. dubna 2011, místem semináře s názvem „Produkty a služby v cestovním ruchu v okrese Senica“. Na programu odborného školení, jehož garantem byl Ústav turismu, s. r. o., Bratislava, nechyběla podrobná analýza služeb v regionu Senica, která se zabývala kvalitou, nabídkou, přístupem k zákazníkům, prezentací a marketingem. 

Zpestřujícím a velmi zajímavým bodem programu byla „Malá škola sommeliéra“ – odborná přednáška spojená s praktickou ukázkou stolování a podávání vín, které se ujal velkopavlovický vinař Jaroslav Suský.

Během celého dne se v rámci semináře uskutečnila také „Burza informací“, spočívající především ve výměně tištěných propagačních materiálů, propagaci vlastních služeb a nabídky produktů v cestovním ruchu. Nechybělo ani bohaté občerstvení.

Školení bylo určeno především starostům a zástupcům obcí, podnikatelům a zaměstnancům v oblasti cestovního ruchu. Velmi milá byla také přítomnost středoškolských studentů Obchodní akademie v Senici, v jejichž učebních osnovách se nově objevil právě i cestovní ruch. Semináře se zúčastnili také jedinci z řad široké veřejnosti z partnerských měst Senica, Velké Pavlovice a sousedících regionů. 

Školení vycházelo ze závěrů studie „Kvalitní služby a informovanost – dobře se rozvíjející region“, která zhodnotila chybějící služby, nedostatky a příležitosti v poskytovaných ubytovacích, stravovacích a sportovně-rekreačních službách okresu Senica z hlediska jejich kvality, nabídky, přístupu k zákazníkům, marketingu a prezentace. Tato analýza byla vypracována na základě terénního výzkumu v městě Senica, částečně v obcích senického okresu a v partnerském městě Velké Pavlovice (měsíce březen a duben 2011).

Cílem školení bylo zvýšit kvalifikaci, poskytnout užitečné rady, návody a informace, které budou mít jeho účastníci příležitost využít v praxi při tvorbě nových nebo zkvalitňování stávajících produktů a služeb v cestovním ruchu.

Výsledky studie jsou aplikovatelné na stav služeb v cestovním ruchu ve všech oblastech okresu a jistě budou i užitečným návodem a inspirací, jako služby a nabídku cestovního ruchu v obcích a městech zkvalitnit a rozšířit.

Karolína Bártová

ODBORNÁ STUDIE - "Kvalitné služby a informovanosť - dobre rozvíjajúci sa región 2011"
(Ústav turizmu, s. r. o., Bratislava - OTEVŘENÍ PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ

 

Fotogalerie se semináře - Senica 29. 4. 2011


zpět do novinek