Rozhledna Slunečná ve Velkých Pavlovicích

V jarních měsících roku 2009 se začalo nad jihomoravským městečkem Velké Pavlovice s výstavbou turistického areálu s rozhlednou. Vybudování rozhledny si vyžádala stále se zvyšující poptávka turistů navštěvujících Velké Pavlovice po zajímavostech a atraktivitách na cykloturistické stezce Modré Hory.

Poprvé byla tato potřeba našich návštěvníků uspokojena přesně před rokem. Tehdy byla postavena nedaleko dnešní rozhledny kaplička patrona všech vinařů a vinohradníků sv. Urbana. Slavnostního vysvěcení se kapličce dostalo 11. května 2008. Památného obřadu se ujal kanovník Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk.

Uplynul bez tří dnů rok a na stezce Modré Hory můžete spolu s námi vystoupat na novou rozhlednu s výstižným jménem pro náš malebný úrodný kraj a naše město – na ROZHLEDNU SLUNEČNÁ. Rozhledna byla vystavěna v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s projektovým názvem Rozhlédni se a poznávej, kde se naším zahraničním partnerem stalo město Senica. Slovenští partneři nebyli o spolupráci požádáni náhodně, jednalo se o volbu veskrze přirozenou. Velké Pavlovice udržují se senickými přátelský vztah již dlouho dobu. Vzájemné letité přátelství bylo oficiálně zpečetěno dne 8. června 2002, kdy byla mezi představiteli města Velké Pavlovice a města Senica podepsána Partnerská smlouva o spolupráci.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Kód projektu: OPSRCS/2008/01
Žadatel: Město Velké Pavlovice, Česká republika www.velke-pavlovice.cz
Partner: Město Senica, Slovenská republika www.senica.sk

Základní informace o rozhledně Slunečná

Celková výška rozhledny: 18,6 m
Vyhlídková plošina: 15 m
Nadmořská výška turistického areálu: 225 m n. m.
Nadmořská výška vyhlídkové plošiny: 240 m n. m.
Počet schodů: 75
GPS souřadnice: 48°54'19.921"N, 16°50'2.901"E
Zahájení stavby: 9. 3. 2009
Uvedení do provozu: 8. 5. 2009
Stavební materiál: modřínové dřevo (Železné hory, Vysočina),
ocel,
bílý vápenec – podezdívka (lomy nedaleko Senice, SR)
Projektanti rozhledny: Ing. Martin Novák
Ing. Antonín Olšina
Projektant turistického areálu: TOP ARCH Design Velké Pavlovice
Dodavatel stavby: Teplotechna a.s. Ostrava
Turistické informace: Areál s rozhlednou leží na značené cykloturistické stezce.

Turistický areál nabízí návštěvníkům nejen rozhled, ale i komfort

Budování turistického areálu bylo zahájeno dne 9. března 2009. Dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení firma Teplotechna, a. s. Ostrava, která se po celou dobu výstavby dělila o práci se smluvenými subdodavateli z řad místních firem a pracovníky Služeb Města Velké Pavlovice.

Turistický areál se rozkládá ve výšce 225 metrů nad mořem ve vinařské trati Nadzahrady, východním směrem od města. Dominantou areálu je rozhledna Slunečná, jejíž nejvyšší bod dosahuje do výše 18,6 m. Vyhlídková plošina je položena ve výšce patnácti metrů. Zdoláte-li všech 75 schodů a vystoupáte až na vyhlídkovou plošinu, rozhlédnete se do krajiny z výšky 240 m n. m.

Nedílnou součástí malebného areálu jsou dvě stavby stylizované do podoby typických jihomoravských vinných sklípků. V menší budově najdete nezbytné sociální zařízení, druhá Vám nabídne drobné občerstvení, prodejnu suvenýrů, razítkovací místo a také ukázkový vinný sklípek. Protože je celý areál poeticky zasazen mezi tři vzrostlé stromy bělostných bříz, můžete si zde za horkých letních dnů posedět a odpočinout v příjemném stínu a chládku.

Něco málo technických dat a údajů

Projektantem samotné stavby rozhledny je známý architekt Ing. Martin Novák ve spolupráci s Ing. Antonínem Olšinou. Ten kdo rád navštěvuje rozhledny jistě zná Borůvku, Terezku, Toulovcovu rozhlednu nedaleko Litomyšle či dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Všechny jmenované pochází právě z dílny Ing. Olšiny. Olšinovy stavby se v převážné většině vyznačují uhlazenými, geometricky čistými liniemi, mnohdy atypických tvarů. Do dnešních dnů byla nejzajímavější právě Borůvka, připomínající přesýpací hodiny. Nyní začíná hrát prim, co se linie týče, právě rozhledna Slunečná. Tvarově se blíží nejvíce k Borůvce, je však nezvykle mírně vychýlená do strany, směrem k Velkým Pavlovicím, což jí přidává na atraktivitě.

Materiálem výše uvedených vyhlídkových staveb je převážně dřevo v kombinaci s ocelovými konstrukcemi. Rozhledna Slunečná je taktéž postavena ze dřeva, vnitřní točité vřetenové schodiště je ocelové. Základy pod stavbou jsou železobetonové, podezdívka je postavena z kamenů bílého vápence, které sem byly přivezeny z lomu nedaleko našeho partnerského města Senica. Dřevo pochází z Vysočiny, konkrétně z lesů okolo města Ždírec nad Doubravou, s nímž Velké Pavlovice udržují již dlouhá léta vřelý přátelský vztah.

Turistický areál, navozující svým ztvárněním pohodu na jihu Moravy, je dílem místního projektanta Josefa Veverky. Celé prostranství v okolí rozhledny je vytvořeno na jednu stranu ryze prakticky, s důrazem na komfort pro příchozí návštěvníky. Na stranu druhou příjemně evokuje pravou atmosféru moravského Slovácka s malebnými hloubenými sklípky, přirozeně zakomponovanými mezi vinice rozkládající se po bezprostředním okolí.

Kam z rozhledny dohlédnete

Díky vychýlení rozhledny do strany se velmi jednoduše zorientujete. Plošina je vysunuta směrem k Velkým Pavlovicím – máte-li tedy Pavlovice po levé ruce, jsou směrem na západ. Po pravé ruce máte východ, čelem stojíte k severu, za zády máte jih.

Severním směrem je obec Němčičky, v dálce za nimi se rozkládá jihomoravská metropole Brno, ale tu bohužel nedohlédnete. Na severovýchodě uvidíte obec Bořetice s rozhlednou (vzdušnou čarou je rozhledna vzdálena 2,8 km), za Bořeticemi leží obec Kobylí a na vršku vedle Kobylí uvidíte Vrbici. Východním směrem je město Hodonín, na jihovýchodě město Velké Bílovice a také slovenské partnerské město Senica (vzdušnou čarou vzdálené 50 km), jižně zahlédnete město Podivín, za ním Břeclav, kousek za Břeclaví se klikatí hranice s Rakouskými sousedy. Jihozápadně můžete shlédnout obce Rakvice a Zaječí. Na západní straně jsou Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních Mušovských jezer s nepřehlédnutelným hřebenem Pálavy, ozdobeným siluetou Dívčích hradů. Kousek od Pálavy, severozápadním směrem, se nabízí pohled na vesničku Starovičky s malou rozhledničkou (vzdušnou čarou vzdálenou 3,8 km).

Rozhledna Slunečná na propagačních předmětech


www.tomanatoman.com


www.turisticke-znamky.cz


Propagační letáček


www.pohledyfukal.cz


www.turisticky-denik.cz


www.turisticky-denik.cz

 

Poslední úpravy před slavnostním otevřením

První pohled do krajiny

Instalace vyhlídkové plošiny

Stavební práce duben 2009

Zahájení stavby a ostatní práce v březnu 2009