Po stopách pytláka Floriána (22.6.2014)

V neděli 22. června pořádala Myslivecká jednota Velké Pavlovice již tradiční akci s názvem Po stopách pytláka Floriána. Dětský den pořádaný k příležitosti června  - měsíce myslivosti si mezi dětmi i rodiči získal spoustu příznivců.

Červen nebyl zvolen za měsíc myslivosti náhodou – v přírodě přicházejí na svět nové životy, které často potřebují péči a ochranu. V červnu si také připomínáme, že myslivci mají se svou činností seznamovat veřejnost a především mládež. Pořádané akce by měly především směřovat k „výchově“ veřejnosti, aby byla k myslivosti tolerantnější a správně chápala její význam v péči o krajinu a zvěř.

Již před druhou hodinou se v areálu myslivny začali scházet první nedočkavci, aby si vyzvedli soutěžní listy a poté se vydali plnit úkoly na jednotlivá stanoviště, jedno z nich se nacházelo i v turistickém areálu Nad Zahradami s rozhledou Slunečná. Pro děti bylo připraveno poznávání rostlin a živočichů, po hmatu poznávaly předměty, hledaly věci, které do přírody rozhodně nepatří a vyzkoušely si i hod šiškou na zlého pytláka. Bezpochyby nejoblíbenější disciplínou pro děti i rodiče byla střelba ze vzduchovky.

Za splnění všech úkolů získávaly děti razítka, které v cíli vyměnily za občerstvení v podobě oplatku, limonády a špekáčku, který si na ohništi za vydatné pomoci rodičů opekli. Domů děti odcházely s Glejtem pytláka Floriána a drobnými dárečky. Za příspěvek k občerstvení ve formě nedělního moučníku byly maminky odměněny kávou tatínkové čepovaným pivem zdarma.

Celá akce proběhla k všeobecné spokojenosti i díky sponzorům – Myslivecké jednotě Velké Pavlovice a Pekařství Pláteníková.

Věra Procingerová

Dětský den Po stopách pytláka Floriána // Foto © 2014 Věra Procingerová


zpět do novinek