Nadějní výtvarníci ze Senice a Velkých Pavlovic našli nekonečnou studnici inspirace v okolí našeho města (10. až 12.7.2009)

Ve dnech 10. – 12. července 2009 proběhla ve Velkých Pavlovicích v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013 projektu Rozhlédni se a poznávej za podpory Evropské unie – Evropského fondu regionálního rozvoje Výtvarná dílna výtvarníků – amatérů z řad dospělých, navštěvujících ZUŠ v Senici a několika zájemců z Velkých Pavlovic, převážně studentů gymnázia.

Během dvou dnů účastníci dílny poznávali krásy Velkých Pavlovic a nejbližšího okolí, především myslivny a rozhledny, odkud vytvořili několik zajímavých panoramatických pohledů na naši krajinu.

Účastníky výtvarné dílny přijal i starosta města Ing. Pavel Procházka. V neformální besedě se naši přátelé ze Senice blíže seznámili s rozvojem města, shlédli DVD Modré Hory a hovořili o svých prvních dojmech z návštěvy našeho města. Vytvořili řadu zdařilých prací, které chtějí představit občanům Velkých Pavlovic na výstavě začátkem září.

Slovenští přátelé se u nás cítili velmi dobře, ocenili vstřícnost a srdečnost našich obyvatel a vyslovili přání se i nadále setkávat a přispívat k rozvoji družebních vztahů mezi občany Senice a Velkých Pavlovic.

Ing. Marie Šmídová

Výtvarná tvorba na jižní Moravě - městečko Velké Pavlovice a okolí // Foto © 2009 Ing. Marie Šmídová

 


zpět do novinek