Miroslava Němcová navštívila městečko pod Slunečnou (26.1.2011)

Ve středu, dne 26. ledna 2011, přijela na krátkou návštěvu do Velkých Pavlovic předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní MIROSLVA NĚMCOVÁ.

Dnešní počasí příliš nepřálo záměrům představitelů města, ukázat paní předsedkyni nejhezčí velkopavlovická místa. To na druhé straně potěšilo jak studenty městského gymnázia, tak členy zastupitelstva a další hosty, kteří se mohli těšit z osobního setkání a z besedy s Miroslavou Němcovou.

Významná představitelka české politiky je velmi milá dáma s imponujícím politickým i společenským rozhledem, která všechny potěšila pochvalou našeho města. Pochvalou potěšila také starostu města, členy zastupitelstva i všechny aktivní občany, když řekla, že se jí ve Velkých Pavlovicích opravdu líbí, oceňuje prostředí vzájemné soudržnosti a spolupráce.

V souvislosti s nejpalčivějšími otázkami se na setkáních hovořilo především o tématice zdravotnictví, školství a politické kultury v naší společnosti.

Jak bylo již zmíněno, prvním zastavením Miroslavy Němcové byla návštěva velkopavlovického gymnázia. Zde se setkala se studenty třetích a čtvrtých ročníků, kteří se v rámci semináře Základy společenských věd učí o naší ústavě a fungování Parlamentu.

Tématem besedy byl legislativní proces a cesta zákona Poslaneckou sněmovnou. M. Němcová nejprve studenty seznámila s ústavním postavením dolní komory Parlamentu a popsala proces tvorby zákonů v jednotlivých čteních.

Během přednášky nechala nahlédnout studentům do poslaneckých lavic a kuloárů a vysvětlila, jak funguje legislativní proces při schvalování zákonů.

Studenti sledovali se zájmem její výklad. V závěrečné části setkání přišla řada i na několik dotazů.

Miroslava Němcová ve Velkých Pavlovicích // Foto © 2011 Ing. Zdeněk Karber


zpět do novinek