Děti se vydaly po stopách Pytláka Floriána, hledaly ho i na Slunečné (26.6.2012)

V neděli 24. června 2012se v areálu myslivny a v její blízkosti konal dětský den Po stopách pytláka Floriána. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily soutěžní úkoly, za které získávaly razítka. Jedním z nich byla tak jako každý rozhledna Slunečná tyčící se nad Turistickým areálem Nad Zahradami.

Děti si zastřílely ze vzduchovky, poznávaly rostliny, živočichy, po hmatu poznávaly nejrůznější přírodniny a vysvětlovaly, jak se máme chovat v přírodě. Poslední disciplínou byl hod patronou na pytláka Floriána. Velmi vítaným a využívaným zpestřením byla jízda na koňském povoze.

Za splnění všech úkolů byly děti odměněny špekáčkem, limonádou, oplatkem a malým dárečkem. K tomu si všichni pochutnávali na přinesených moučnících a spokojené maminky si mezi sebou měnily recepty na ty dobroty.

Dětský den - Po stopách pytláka Floriána // Foto 2012 Věra Procingerová


zpět do novinek