Město Velké Pavlovice

Vítejte ve Velkých Pavlovicích ...

... v městečku, jež je právem nazýváno Mekkou jihomoravského vinařství, baštou sladce chutnajících meruněk, místem, kde se snoubí starodávné tradice s živým folklórním životem, v krajině protkané hustou pavučinou cyklostezek lákajících k příjemným výletům korunovaných úžasnými výhledy nejen z rozhleden ....

Přijměte naše srdečné pozvání do míst, která stojí za zastavení a poznání!

VELKÉ PAVLOVICE leží v samotném srdci malebného kraje jižní Moravy s mnoha tisíci vinohradů a vinných sklípků, s žijícími lidovými tradicemi, kroji, tanci, písněmi, hudbou, památkami a krásnou přírodou nabízející návštěvníkům svou pohostinnost.

Již první písemná zmínka starší více než 750 let (L.P.1252) hovoří o vinařství v Pavlovicích a této tradici je malé a krásné městečko na jihu Moravy stále věrné. Ale nejen víno a meruňky jsou jediným symbolem zdejšího kraje. Bohatý kulturní život, uchování folklorních tradic a přeměna v moderní městečko lákají k návštěvě a prohlídce.

Základní informace o městě (statistika)

Status: město
NUTS 5 (obec): CZ0644 585017
Kraj (NUTS 3): Jihomoravský (CZ064)
Okres (NUTS 4): Břeclav (CZ0644)
Obec s rozšířenou působností: Hustopeče
Historická země: Morava
Katastrální výměra: 23,24 km2
Počet obyvatel: 3054
Zeměpisná šířka: 48°54'16.89" s. š.
Zeměpisná délka: 16°48'57.78" v. d.
Nadmořská výška: 182 m
PSČ: 691 06
Adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Pavlovice
Nám. 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice
Starosta: Ing.Pavel Procházka
Oficiální web: www.velke-pavlovice.cz
E-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz

Vinohrady a víno na VELKOPAVLOVICKU

Velké Pavlovice jsou od nepaměti pevně spjaty s vinařstvím. Nebude tedy překvapením, že byla VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST – rozlohou největší a kvalitou vín nejproslulejší podoblast vinařské oblasti Morava, pojmenována právě po našem městečku.

Velkopavlovická vinařská podoblast zahrnuje 76 vinařských obcí. Mnoho z nich se může pochlubit písemnými zmínkami o vinařství, které jsou staré více jak 750 let. Po celou tuto dobu si generace vinohradníků a vinařů předávaly umění a cit tak potřebné pro to, aby na konci jejich každoročního snažení bylo lahodné víno, které dalo tomuto kraji věhlas, punc a nezaměnitelnou osobitost.

Pro centrální část podoblasti jsou typická červená vína, jimž dává charakter sprašová vápenitá půda s vysokým obsahem hořčíku. Viniční tratě v kopcovitém terénu, který se táhne od Židlochovic, přes Hustopeče, Velké Pavlovice až k Čejkovicím, s jižní a jihozápadní expozicí dávají hroznům vyzrát do jedinečné kvality. Dominují odrůdy Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a André.

V severní časti kolem Hrušovan a Žabčic na půdách se štěrkovým podložím se daří zejména aromatickým bílým odrůdám – Tramínu, Rulandskému šedému, Pálavě a Muškátu Moravskému i Veltlínskému zelenému. Na kopcích mezi Rakvicemi, Přítluky a Zaječím se rodí vynikající Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Modrý Portugal. V členitém kopcovitém terénu Kloboucka se daří Neuburské a Müller-Thurgau.

Velké Pavlovice

Od historie vinařství k současnosti

První vinice vysadili na jižní Moravě v prvním století našeho letopočtu římští legionáři. Značný rozkvět zaznamenalo vinohradnictví s příchodem křesťanství v 9. století. Pro Velké Pavlovice je významný letopočet 1252. Z toho roku pochází první písemná zmínka o tom, že Boček z Obřan obdaroval žďárský klášter třetinou výnosů z vinic v Pavlovicích. Přímá zmínka o kvalitním červeném víně z Pavlovic je z roku 1586, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský posílá fůru vína do Prahy panu hofmistrovi za přímluvu u císaře. Vinice se pěstovaly v tratích, které se nazývají hora, z němčiny berg. Z minulosti jsou známy tyto viniční hory: Stará hora, Novosády, Bedříška, Lizniperky, Išperky, Vysoký, Savlejky, Poštory, Kamence, Krefty, Hantály, Čechanzle, Hluboký, Vintrlík, Francle, Za dvorem, Soudný, Ostrovce, Radlice a Nové horky. Rozkvět vinohradnictví a vinařství ukončila třicetiletá válka. Rozloha vinic postupně klesala až na necelých 100 ha koncem 19. století, kdy se objevili zavlečení škůdci – mšička révokaz a houbové choroby perenospora a oidium.

Na povznesení a zvelebení vinic byla založena v roce 1901 Státní zemská révová školka. Hlavní zásluhu na jejím vzniku měl řídící učitel Václav Alois Horňanský. Ve Velkých Pavlovicích byly vyšlechtěny Ing. Josefem Veverkou odrůdy Pálava a Aurelius, Ing. Jaroslavem Horákem odrůda André a Janem Havlíkem odrůda Agni.

V katastru Velkých Pavlovice je registrováno téměř 400 ha vinic. Půdy ve viničních horách v katastru města obsahují hodně hořčíku a proto se ideálně hodí pro pěstování odrůd s modrými hrozny na výrobu červených vín. Jsou to Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal a André. Z bílých odrůd je to Veltlínské zelené, Neuburské, Tramín.

Co nesmíte ve Velkých Pavlovicích minout

Zajisté nejvzácnější památku našeho města – BAROKNÍ KOSTEL NANEBEVZENÍ PANNY MARIE. Nechal jej zde vystavět majitel velkopavlovického a hodonínského panství, hrabě Bedřich z Oppersdorfu (r.1670 – 80). Kostel byl původně bez věže, v pozdějším období měl pouze menší dřevěnou věž, až v roce 1883 byla postavena dnešní 35 m vysoká věž a byly zavěšeny zvony. Nad vchodem kostela je dodnes k vidění reliéf hrabat z Oppesdorfu. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu slavného italského mistra Domenicheniho. Klenba kostela spočívá na osmi pilířích. V bezprostřední blízkosti sousedí tento svatostánek s novorenesančním hřbitovem. Vlastníkem kostela je římskokatolická církev.

Za povšimnutí stojí také největší a historicky nejvýznamnější stavba ve městě - KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA. Postavena byla v letech 1770 - 80 a sloužila jako kontribučenská sýpka pro celé panství Velké Pavlovice (až po Krumvíř). Jedná se o pětiposchoďovou budovu, která pojmula 12.000 až 14.000 měřic obilí (asi 250 vagónů). V přízemí byla i lisovna. Kontribučenské sýpky byly stavěny za vlády císaře Josefa II. Shromažďovaly povinné společné zásoby obilí (kontribuce) od všech poddaných pro léta neúrody. V roce 1993 sýpka vyhořela a na objektu byla zhotovena nová střecha. V současné době je sýpka součástí připravovaného projektu Centra moravského vinařství. V rámci tohoto projektu má být v budově sýpky vybudováno nové infocentrum, vinotéka, kongresový sál spolu se zázemím pro kulturu.

Ozdobou Velkých Pavlovic, a současně i Náměstí 9. května, je v moderním duchu zrekonstruovaná RADNICE MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE, kde sídlí místní samospráva. Před radnicí vás jistě zaujme zajímavě architektonicky řešená kašna s jemně zurčícími pramínky vody a také lavičky přichystané k příjemnému posezení a odpočinku.

Zajímavosti za hranicemi města

Vydáte-li se z Velkých Pavlovic východně (směr k obci Bořetice), určitě nepřehlédnete ROZHLEDNU SLUNEČNÁ, ležící ve výšce 225 m n. m. Rozhledna je součástí nového turistického areálu Nad Zahradami, jež zde byl vybudován v jarních měsících roku 2009. Slavnostně pak byla rozhledna otevřena veřejnosti a současně i pokřtěna jménem Slunečná dne 8. května 2009.

Rozhledna byla vybudována v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s projektovým názvem Rozhlédni se a poznávej, kde se naším zahraničním partnerem stalo město Senica.

NA SLUNEČNOU se můžete dopravit třemi možnými způsoby – pěšky, na kole nebo autem. Vydáte-li se pěšky, doporučujeme držet se stezky pro pěší označené klasickou žlutou turistickou značkou KČT (výchozí bod – zastávka ČD). Upřednostňujete-li cyklistiku, vyrazte na kole po značené cykloturistické trase Modré Hory (výchozí bod obchodní dům COOP, křižovatka u ZŠ). Pojedete-li automobilem, je možné zajet přímo pod rozhlednu. Stačí na silnici č. 421 směrem z Velkých Pavlovic do Bořetic odbočit dle místního značení vlevo a poté vyjet po zpevněné asfaltové cestě přímo do turistického areálu.

K Velkým Pavlovicím nerozlučně patří živé lidové tradice

Velké Pavlovice však nejsou pouze město vína a místem historických a zajímavých staveb. Jsou také vyhlášeným centrem bohatého kulturního života, kde se daří díky zapálení místních obyvatel udržovat živé lidové tradice, rituály a starodávné folklórní slavnosti.

Nejvýznamnějším folklorním svátkem a vrcholnou společenskou událostí roku, který svým místním významem předčí všechny ostatní, jsou ve Velkých Pavlovicích TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. Jen málokdo si uvědomuje, že hody jsou vlastně vedle chráněných kulturních památek či chráněných přírodních výtvorů zvláštní forma národního kulturního dědictví. Chceme-li pátrat po původu hodů, musíme jít hlouběji do historie. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako poděkování za pěkné žně. Proto tato slavnost začíná vždy v nejbližší neděli k výročnímu dni světce, kterému je zasvěcený kostel. U nás je kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, proto hody začínají první neděli po 15. srpnu, kněz může povolit i jiný termín.

Znovu obnovenou tradicí s historicky podloženými kořeny se stalo VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ, nazývané také jako slavnost úrody, vinařství a umění pro všechny generace.

Slavnosti Velkopavlovického vinobraní se tradičně datují k prvnímu víkendu měsíce září. Trvají vždy dva dny a dvě noci. Začíná se v pátek v podvečer a pokračuje se velmi bohatým programem až do hluboké nedělní noci. Návštěvníkům je vždy nabízena plná náruč zážitků – od ochutnávky nezbytného burčáku, přes tradiční folklór až k stěžejnímu bodu celých slavnostní – sobotnímu scénickému ztvárnění tradičního vinařského rituálu Zarážení hory v podání místních ochotníků a chasy.

Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se s Vámi na shledanou!