Partnerství měst Velké Pavlovice a Senice

Od roku 2002, kdy 21. května 2002 podepsala partnerskou smlouvu o spolupráci, jsou města Velké Pavlovice z České republiky a Senica ze Slovenské republiky partnerskými městy.

Spolupracují v řadě oblastí – kultury, školství, sportu, samosprávy měst a v neposlední řadě i cestovního ruchu formou vzájemné výměny zkušeností a společných aktivit.

V roce 2008 podala města úspěšně ţádost o finanční podporu projektu „Rozhlédni se a poznávej“ do Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Hlavním cílem projektu je vytvoření specifických podmínek pro další intenzivní rozvoj přeshraničního partnerství v oblasti cestovního ruchu. Cíl bude naplněn prostřednictvím společné přípravy, tvorby a realizace aktivit projektu na obou stranách hranice.

Základními pilíři, na kterých je projekt postaven, je vytvoření nové, funkční, turisticky zajímavé atraktivity s širokým spektrem využití a s významnou symbolikou přeshraničního partnerství v cestovním ruchu (rozhledny), zajištění aktuální informovanosti o možnostech přeshraničního cestování a jiných partnerských aktivitách a společná strategie rozvoje přeshraničního turismu. Celý projekt je zároveň koncipován tak, aby měl příznivý dopad pro handicapované občany – zvláštní pozornost je přitom cíleně věnována zrakově postiženým.


Společná strategie

Novinky

Klub důchodců na mikulášském večírku v Senici (11.12.2015)

Ani s blížícími se vánočními svátky naši senioři nezlenivěli. Pátek 11. prosince strávili členové Klubu důchodců v Senici. Do našeho partnerského města se vydali na pozvání Jednoty důchodců Senica na mikulášský večírek. Více než dvě stovky seniorů z obou měst zaplnily společenský sál do posledního místečka a při zpěvu, tanci a čilém hovoru jim večer uběhl snad až příliš rychle...

Přípravka dovezla ze Slovenska pohár za 2.místo (17.11.2015)

Fotbalová přípravka přijala pozvání k účasti na turnaji „O pohár predsedu BSK Pavla Freša“ z města Senec a tak se ve sváteční úterý 17. listopadu vypravili hráči ročníku 2006 a 2007 v čele s dvěma trenéry a fanoušky do obce Šenkvice, kde byl tento turnaj pořádán...

archív novinek